Βοήθεια για Προσβασιμότητα

w3c.png

Η διαδικτυακή πύλη εισόδου  πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου WCAG(V2.0) για εύκολη πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού 2.0 όπως αναφέρονται στην σελίδα W3C.

Αρχή 1 : Αντιληπτό περιεχόμενο
  • Για το ζωντανό ηχητικό περιεχόμενο σε συγχρονισμένα μέσα παρέχονται λεζάντες.
  • Για το περιεχόμενο προεγγεγραμμένου video σε συγχρονισμένα μέσα παρέχεται ηχητική περιγραφή.
  • Εκτός από λεζάντες και εικόνες κειμένου, το μέγεθος κειμένου  μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας μέχρι και 200 τοις εκατό, χωρίς απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικότητας.
Αρχή 2 : Λειτουργικό περιεχόμενο
  • Η λειτουργικότητα του περιεχομένου είναι συνολικά δυνατή μέσω μιας διεπαφής πληκτρολογίου.
  • Οι σελίδες φέρουν τίτλους και επικεφαλίδες που περιγράφουν το θέμα ή το σκοπό τους.
  • Προσφέρονται πολλαπλοί τρόποι για τον εντοπισμό των ιστοσελίδων.
Αρχή 3 : Κατανοητό περιεχόμενο
  • Το περιεχόμενο με τη μορφή κειμένου είναι ευανάγνωστο και κατανοητό.
  • Στοιχεία που έχουν την ίδια λειτουργικότητα σε ένα σύνολο ιστοσελίδων, προσδιορίζονται με συνεπή τρόπο.
Αρχή 4 : Εύρωστο περιεχόμενο – Συμβατότητα με υποστηρικτικές τεχνολογίες
  • Παρέχονται μεγεθυντές οθόνης ώστε να βελτιωθεί η οπτική αναγνωσιμότητα κειμένου και εικόνων.
  • Η ιστοσελίδα είναι συμβατή με προγράμματα ανάγνωσης οθόνηςώστε να διαβάζονται οι πληροφορίες σε μορφή κειμένου μέσω συνθετικής ομιλίας.

Οι εφαρμογές που προσφέρονται στον ιστότοπο και περιλαμβάνουν ηχητικό περιεχόμενο είναι οι εξής: