Απολυτίκια-Τροπάρια-Δοξαστικά

Απολυτίκια για την εκατονταετηρίδα του Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων Βόλου
Αναπληρωματικά Τροπάρια της Ακολουθίας
Κοινό Απολυτίκιον των Τεσσάρων Αγίων Θεσσαλών Ιεραρχών Οικουμένιου, Αχίλλειου, Βησσαρίωνος & Σεραφείμ
Κοινό Απολυτίκιο
Συμπληρωματικά Στιχηρά Εσπερινού και Αίνων
Δοξαστικά
Συμπληρωματικά Τροπάρια Στιχηρών Εσπερινού
Εγκώμια & Ευλογητάρια
Αναπληρωματικά Τροπάρια
Συμπληρωματικά Τροπάρια
Στιχηρά προσόμοια
Εγκώμια κατ' αλφάβητον & Ευλογητάρια
Αναπληρωματικά Τροπάρια
Προσόμοια Εγκώμια
Τροπάρια συντεθέντα επί τῇ μετακομιδῇ ἐξ Ἀλβανίας εἰς Θέρμον τμήματος τιμίου λειψάνου τοῦ ἁγίου ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ
 
Αναπληρωματικά Τροπάρια

Αναπληρωματικά Τροπάρια

Απολυτίκιον
Αναπληρωματικά Τροπάρια

Ανάπλασις Τροπαρίων

Απολυτίκια
Συμπληρωματικά Τροπάρια
Απολυτίκιον
Τροπάρια ψαλλόμενα για νεο όχημα