Αθωνικές περιηγήσεις

Ψηφιακά Προσκυνητάρια

Τα «προσκυνητάρια» αποτελούσαν έντυπα που, με ευσύνοπτο τρόπο, περιέγραφαν την ιστορία, τα αντικείμενα λατρείας και προσκύνησης, καθώς και τα κειμήλια ενός προσκυνηματικού τόπου, λειτουργώντας σαν «οδηγός» περιήγησης για τον προσκυνητή-επισκέπτη. Τα ψηφιακά προσκυνητάρια εξυπηρετούν σήμερα τον ίδιο σκοπό. Αξιοποιώντας τη σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής και επικοινωνιών, τα ψηφιακά Προσκηνυτάρια προσφέρουν τη δυνατότητα εικονικής περιήγησης, ξετυλίγοντας μέσα από μια διαδραστική εμπειρία την ιστορία των Αγιορείτικων μονών στο χώρο και τον χρόνο. 

Αθωνικά Μονοπάτια

Βασικός στόχος της εφαρμογής είναι, μέσα από το πλούσιο περιεχόμενο των μονοπατιών περιήγησης και επικοινωνίας του Αγίου Όρους, να δοθούν στους επισκέπτες γεωχωρικές πληροφορίες σχετικά με το γεωφυσικό ανάγλυφο της περιοχής και την τοποθεσία σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος χρησιμοποιηώντας τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.