Νομοκανονική Βιβλιοθήκη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΤΟΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΤΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Link pdf
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΤΟΣ
1912
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Γενικοί κανονισμοί Αγίου Όρους Άθω. Κωνσταντινούπολις 1912
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κανονισμός, Άγιο Όρος
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Βασίλειον της Ελλάδος
ΕΤΟΣ
1912
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Οργανική Διάταξις του επί της Δικαιοσύνης Υπουργού, ως Αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως εν Μακεδονία, υπ’ αριθμ. 587/26-11-1912.
Οργανικαί Διατάξεις, Εγκύκλιοι και Οδηγίαι του επί της Δικαιοσύνης Υπουργού ως Αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως εν ταις υπό του Ελληνικού Στρατού καταληφθείσαις μακεδονικαίς χώραις [Κ.Δ. Ρακτιβάν]. Θεσσαλονίκη 1913, σ. 35.
[Διοικητική υπαγωγή του τέως τουρκικού καζά Αγίου Όρους στον Νομό Θεσσαλονίκης].
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Υπαγωγή Αγίου Όρους, Νομός Θεσσαλονίκης
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Βασίλειον της Ελλάδος
ΕΤΟΣ
1913
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Οργανική Διάταξις του επί της Δικαιοσύνης Υπουργού, ως Αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως εν Μακεδονία, υπ’ αριθμ.1709/28-1-1913.
Οργανικαί Διατάξεις, Εγκύκλιοι και Οδηγίαι του επί της Δικαιοσύνης Υπουργού ως Αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβερνήσεως εν ταις υπό του Ελληνικού Στρατού καταληφθείσας μακεδονικαίς χώραις [Κ.Δ. Ρακτιβάν]. Θεσσαλονίκη 1913, σ. 81-82.
[Υπαγωγή Αγίου Όρους εις Ειρηνοδικείον Ιερισσού].
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Υπαγωγή Αγίου Όρους, Ειρηνοδικείο Ιερισσού
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μονή Βατοπαιδίου
ΕΤΟΣ
1915
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εσωτερικός Κανονισμός της Ιεράς και Σεβάσμιας Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου. Θεσσαλονίκη 1915.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κανονισμός, Μονή Βατοπαιδίου, Άγιο Όρος
Link pdf
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μονή Ιβήρων
ΕΤΟΣ
1915
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εσωτερικός Κανονισμός της Ιεράς και Σεβασμίας μεγίστης μονής των Ιβήρων 1915. Θεσσαλονίκη 1915.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κανονισμός, Μονή Ιβήρων, Άγιο Όρος
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
6
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Βασίλειον της Ελλάδος
ΕΤΟΣ
1923
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν.Δ. 29-9/30-10-1923 «Περί Προστασίας των εν Ελλάδι μειονοτήτων».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Ελλάδα, Δικαιώματα, Κοινότητα Αγίου όρους
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
7
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΤΟΣ
1923-1923
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Συμβάσεις μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και:
α) της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, δι’ ης αύτη χορηγεί εις την Κυβέρνησιν 200.000 στρέμματα καλλιεργησίμου γης διά την εγκατάστασιν αγροτών προσφύγων εν Χαλκιδική
β) της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου περί της λίμνης Μπουρού (Πόρτο Λάγος). 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Ιερά Κοινότητα, Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Λίμνη Μπουρού, Σύμβαση, Άγιο Όρος
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
8
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΤΟΣ
1924
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν.Δ. 8/10-4-1924 «Περί εξουσιοδοτήσεως του Υπουργού Γεωργίας δια την υπογραφήν συμβάσεως μετά της Κοινότητος Αγίου Όρους και Μονής Βατοπαιδίου».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Υπουργείο Γεωργίας, Ιερά Κοινότητα, Ιερά Μονή Βατοπαιδίου
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
13
9
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1925
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας της 11ης Σεπτεμβρίου 1925. Άρθρα 106-109. 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1926
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν.Δ. 2/3-9-1926 «Περί διακανονισμού αποζημιώσεως διά τα απαλλοτριωθέντα αγροκτήματα Μονών Αγίου Όρους».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Αποζημίωση, Αγρόκτημα
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1926
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν.Δ. 10/16-9-1926 «Περί κυρώσεως του από 10-5-1924 Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κύρωση, Καταστατικός Χάρτης
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1927
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας της 3ης Ιουνίου 1927. Άρθρα 109-112. 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Αυτοδιοίκητο, Διοίκηση, Ιερά Κοινότητα
Link pdf
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Μονή Βατοπαιδίου
ΕΤΟΣ
1927
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εσωτερικός Κανονισμός της Ιεράς και Σεβάσμιας Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου 1927. Καβάλα 1927.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κανονισμός, Μονή Βατοπαιδίου
Link pdf
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ιερό Κοινόβιο Οσίου Γρηγορίου
ΕΤΟΣ
1927
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εσωτερικός Κανονισμός του εν Αγίω Όρει Άθω Ιερού Κοινοβίου του Οσίου Γρηγορίου (μετά παραρτήματος κανονικών διατάξεων και αυθεντικών ερμηνειών). Θεσσαλονίκη 1927.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κανονισμός, Ι. Μ. Γρηγορίου
Link pdf
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου
ΕΤΟΣ
1929
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εσωτερικός Κανονισμός της Ιεράς Κοινοβίου Μονής του Κωνσταμονίτου. Εκδίδοται δαπάναις της Μονής επί ηγουμενείας Συμεών του Κωνσταμονίτου Αρχιμανδρίτου. Αθήναι 1929.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κανονισμός, Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1930
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν. 4716/13.18-5-1930 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 2 Σεπτεμβρίου 1926 Ν.Δ. περί διακανονισμού αποζημιώσεως δια τα απαλλοτριωθέντα αγροκτήματα του Αγίου Όρους». Ε.τ.Κ. Α' 172/18-5-1930.
ΚΘ 1821-1931,11 (Αθήναι 1934) 604. ΚΘ 1930, 382.
[Βλ. και Π.Δ. 5/23-7-1932 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του Αγροτικού Νόμου υπ’ αριθμ. 5496», άρθρ. 73 επ.].
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Αποζημίωση, Απαλλοτρίωση, Αγρόκτημα
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους
ΕΤΟΣ
1930
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εσωτερικός Κανονισμός της Ιεράς Δισενιαυσίου Συνάξεως του Αγίου Όρους Άθω (23 Αυγούστου 1930).
«Κανονισμοί της Ιεράς Κοινότητας, Ιεράς Δισενιαυσίου Συνάξεως και Διπλής τοιαύτης», εκδιδόμενοι εις τύπον υπό της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω, Άγιον Όρος 1933, 21981, 35-42.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κανονισμός, Ιερά Κοινότητα
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους
ΕΤΟΣ
1930
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 Εσωτερικός Κανονισμός Εκτάκτου Διπλής Ιεράς Συνάξεως. Άρθρα 15, Καρυαί, (14 Οκτωβρίου 1930).
«Κανονισμοί της Ιεράς Κοινότητος, Ιεράς Δισενιαυσίου Συνάξεους και Διπλής τοιαύτης», εκδιδόμενοι εις τύπον υπό της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω, Άγιον Όρος 1933, 21981, 43-49.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κανονισμός, Ιερά Κοινότητα
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους
ΕΤΟΣ
1931
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εσωτερικός Κανονισμός της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους Άθω (23 Σεπτεμβρίου 1931).
«Κανονισμοί της Ιεράς Κοινότητος, Ιεράς Δισενιαυσίου Συνάξεως και Διπλής τοιαύτης», εκδιδόμενοι εις τύπον υπό της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω, Άγιον Όρος 1933, 1981, 3-34
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κανονισμός, Ιερά Κοινότητα
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1931
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν. 4931/8.18-4-1931 «Περί κυρώσεως προσυμφώνου μεταξύ Δημοσίου και Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους “περί πενταετούς μισθώσεως του εν Σιθωνία μετοχιού αυτής Παρθένων ή Μπαλαμπάν”».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Δημόσιο, Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, Μετόχι
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
21
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1931
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν. 5377/6.8-4-1932 «Περί εκτιμήσεως και πληρωμής της αξίας των απαλλοτριωθέντων κτημάτων των I. Μονών του Αγίου Όρους»
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κτήμα, Ιερές Μονές
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1931
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν.Δ. 4/10-4-1933 «Περί του τύπου ομολογιών και του τρόπου πληρωμής των τόκων αυτών του δυνάμει του Ν. 5377 εκδοθέντος δανείου 6% 1931 υπό τον τίτλον “Εθνικόν Αγιορειτικόν Δάνειον”».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Δάνειο, τόκος
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας
ΕΤΟΣ
1931
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν.Δ. 20/22-7-1933 «Περί κυρώσεως αποφάσεως Υπουργών Οίκονομικών και Εθνικής Οικονομίας της καθορίζούσης την αξίαν της μεταλλικής δραχμής και περί διαφόρων δασμολογικών διευκολύνσεων επί εκκρεμοτήτων κ.λπ.»
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Υπουργείο Οικονομικών, Αξία, Δραχμή
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1931
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν.Δ. 6/14-11-1933 «Περί εκτελέσεως του Ν. 5377/1932». Ε.τ.Κ. Α' 349/14-11-1933.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Απαλλοτρίωση, Κτήμα
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
ΕΤΟΣ
1931
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Εσωτερικός Κανονισμός της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας. Καρυαί 1933.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κανονισμός, Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
Link pdf
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους
ΕΤΟΣ
1931
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κανονισμοί της Ιεράς Κοινότητος [άρθρα 104], Ιεράς Δισενιαυσίου Συνάξεως [άρθρα 20] και Διπλής Τοιαύτης [άρθρα 15], εκδιδόμενοι εις τύπον υπό της Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους Άθω. Άγιον Όρος 1933. Αγιον Όρος 1981.
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Κανονισμός, Ιερά Κοινότητα,
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΤΟΣ
1934
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Commission Mixte pour l’Echange des Populations Grecques et Turques. Sentences arbitrales rendues par les Membres de la Commission Mixte en vertu de l’article 32 de la Convention signée à Ankara le 10 juillet 1930 et relatives aux cas de certains moines et monastères du Mont Athos ayant demandé l’admission au bénéfice des articles 9 et 29 de la même Convention [1934],
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Ανταλλαγή Πληθυσμών
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1934
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
N. 6010/29.31-1-1934 «Περί τροποποιήσεως των άρθρων 3 και 5 του από 10 Σεπτεμβρίου 1926 Ν.Δ. περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Καταστατικός Χάρτης
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1934
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν.Δ. 11/16-5-1934 «Περί απαλλαγής των δυνάμει του Ν. 5377 εξευρισκομένων τόκων των απαλλοτριωθέντων αγιορειτικών μετοχίων, του διά του Ν. 5456 και της εκτελεστικής τούτου υπ’ αριθμ. 102.247/1932 αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών επιβληθέντος περιορισμού του τόκου κατά 25%».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Υπουργείο Οικονομικών, Μετόχι, Απαλλοτρίωση
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
30
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1934
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ν. 6242/13.14-8-1934 «Περί εγκρίσεως προκαταβολής προς την Α.Ε. “Τέκτων” και ρυθμίσεως ζητημάτων τινών δημοσίου χρέους».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Έγκριση, προκαταβολή, Δημόσιο
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1935
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Α.Ν. της 14/14-10-1935 «Περί εφαρμογής εν Αγίω Όρει της περί οινοπνεύματος νομοθεσίας». 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Νομοθεσία περί οινοπνεύματος
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελληνική Δημοκρατία
ΕΤΟΣ
1935
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ζ' Συντακτική Πράξις της 28-29 Οκτωβρίου 1935 «Περί διατηρήσεως εν ισχύι διατάξεων του Συντάγματος του 1927».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Διατήρηση άρθρων, Σύνταγμα
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
33
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Βασίλειον της Ελλάδος
ΕΤΟΣ
1937
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Α.Ν. 435/16.20-1-1937 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 5377 περί εκτιμήσεως και πληρωμής της αξίας των απαλλοτριωθέντων κτημάτων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Απαλλοτρίωση, Κτήμα
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Βασίλειον της Ελλάδος
ΕΤΟΣ
1937
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Α.Ν. 896/4.13-10-1937 «Περί καταργήσεως δασμολογικών απαλλαγών».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Δασμός, Απαλλαγή
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Βασίλειον της Ελλάδος
ΕΤΟΣ
1937
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Α.Ν. 758/6-6.2-7-1937 «Περί τροποποιήσεως του Ν. 6010 της 29-1-1934 περί τροποποιήσεως των άρθρων 3 και 5 του από 10 Σεπτεμβρίου 1926 Ν.Δ. περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους».
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ
Καταστατικός Χάρτης
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
36
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νομοθετικές πηγές
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Βασίλειον της Ελλάδος