Κινηματογραφικά

Χιλιετηρίδα Ι.Μ. Ξενοφώντος, Υποδοχές
Χιλιετηρίδα Ι.Μ. Ξενοφώντος
Χιλιετηρίδα Ι.Μ. Ξενοφώντος, Όρθρος
Χιλιετηρίδα Ι.Μ. Ξενοφώντος, Θεία Λειτουργία
Χιλιετηρίδα Ι.Μ. Ξενοφώντος, Αγιασμός Μουσείου
Χιλιετηρίδα Ι.Μ. Ξενοφώντος
Χιλιετηρίδα Ι.Μ. Ξενοφώντος, Απόστιχα
Χιλιετηρίδα Ι.Μ. Ξενοφώντος, Θεία Λειτουργία (κοινωνικό)
Χιλιετηρίδα Ι.Μ. Ξενοφώντος
Χιλιετηρίδα Ι.Μ. Ξενοφώντος
Χιλιετηρίδα Ι.Μ. Ξενοφώντος
1o μέρος Ι.Μ.Ξενοφώντος Χιλιετία
Άγιον Όρος Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια (Α+Β)
Άγιον Όρος Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια (Γ+Δ)
Θεοφάνεια 2004
ΕΡΤ1 Άγιον Όρος 1998 (1) © ΙΜ Ξενοφώντος
ΕΡΤ1 Άγιον Όρος 1998 (2) © ΙΜ Ξενοφώντος
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια Α+Β μέρος (1)
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια Α+Β μέρος (2)
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια Α+Β μέρος (3)
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια Γ+Δ μέρος (1)
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια Γ+Δ μέρος (2)
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια ΣΜ-1
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια ΣΜ-2
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια ΣΜ-3
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια ΣΜ-4
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια (Σύρρης) 1
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια (Σύρρης) 2
Ι.Μ.Ξενοφώντος 1000 Χρόνια Εσπερινός
998-1998 (Εσπερινός) Χιλιετηρίς - Ι.Μ. Ξενοφώντος
Αρχιτεκτονική στο Άγιον Όρος - Μοναστικός Βίος
Μοναστικός Βίος στο Άγιον Όρος
Ιερός Ναός Πρωτάτου