Ιστορικά και Νομικά

Ιστορικά

Η ενότητα περιλαμβάνει κείμενα και μελέτες ιστορικού ενδιαφέροντος που φωτίζουν πτυχές της υπερχιλιετούς ιστορικής διαδρομής του Αγίου Όρους.

Νομικά

Η ενότητα περιλαμβάνει κείμενα και μελέτες νομικού ενδιαφέροντος αναφορικά με την διοικητική και θεσμική διάρθρωση της Αγιορείτικης Πολιτείας και την οργάνωση του μοναστικού βίου, κοινοβιακού ή ιδιόρρυθμου, παρουσιάζοντας υπό νομικό πρίσμα κρίσιμα γεγονότα της ιστορίας του Αγίου Όρους.

Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους

Ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους στην Ελληνική Έκδοση του 1979 και σε μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα. 

Νομοκανονική Βιβλιοθήκη

Εφαρμογή σύνθετης αναζήτησης των νομοθετικών πηγών (διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιοι) νομολογίας, γνωμοδοτήσεων καθώς και νομικών μελετών που αφορούν το Άγιον Όρος από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους έως τις αρχές του 21ου αιώνος.