Αγιορείτικη Τέχνη

Ἐκδιδόμενος μετὰ προλεγομένων καὶ πινάκων ὑπὸ Μητροπολίτου Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εὐστρατιάδου
 
 
Ανακοίνωση σε συνέδριο της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
16/12/2016
Ὁμιλία εἰς Σύλλογον Φίλων Ἁγίου Ὄρους Ἀγγλίας, Φεβρουάριος 2011
Ομιλία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2012
Δημοσιεύματα εἰς «'Επετηρὶδα Ἄθωνιάδος Σχολῆς»
 
Εν όψει της Εκθέσεως Αγιορείτικων Κειμηλίων στο Ελσίνκι
Ανακοίνωση στο I´ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΣΤΟΝ 17ο ΚΑΙ 18ο ΑΙΩΝΑ.  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ»