Βιντεοθήκη

Σκήτη του Προφήτη Ηλία. / 23-03-2020

Σκήτη του Προφήτη Ηλία.

Ι.Μ. Αγίου Παύλου, μακρινή λήψη από drone / 23-03-2020

Ι.Μ. Αγίου Παύλου.

Τοιχογραφίες καθολικού Ι.Μ. Αγ. Παύλου / 18-03-2020

Ι.Μ. Αγ. Παύλου

Ανατολή στην Ι. Μ. Παντοκράτορος. / 16-03-2020

Ι. Μ. Παντοκράτορος.

Το καθολικό της Ι.Μ. Αγ. Παύλου / 16-03-2020

Ι.Μ. Αγ. Παύλου