Αγιολογικά

Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων, Άγιος

Κατά την παράδοση ο άγιος Ιάκωβος ήταν ένας από τους γιους του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα. Έγινε πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και είναι αυτός που έγραψε την πρώτη Θεία Λειτουργία της χριστιανικής Εκκλησίας. Ποίμανε την Εκκλησία των Ιεροσολύμων με δικαιοσύνη και στοργή, κάτι που ερέθισε τους Ιουδαίους, οι οποίοι τον συνέλαβαν και αφού τον έριξαν από το ναό, τον θανάτωσαν με χτύπημα ροπάλου στο κεφάλι.