видео

Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
Храм Ксенофонта-1000 година
ΕΡΤ1 Светој Гори 1998 (1) © Храм Ксенофонта
ΕΡΤ1 Светој Гори 1998 (2) © Храм Ксенофонта
Храм Ксенофонта-1000 година
998-1998 Храм Ксенофонта
архитектура на Светој Гори
Манастирски живот на Светој Гори
Главни храм